Pin It

     วันนี้ (20 ธันวาคม พ.ศ. 2565) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย รักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นำโดยคุณจือ ตั้งฤดี ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณยงเกียรติ เหล่าวิโรจน์กุล รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 618,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมี คุณพิสุทธิ์ อนุตระอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณรังสรรค์ ตั้งวานิชะกะพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และคุณสุลภา เถาทวงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ ร่วมมอบ ณ บริเวณอุทยานธรรมจิตกุศลขอนแก่น บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All