แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย พายุใต้ฝุ่น “มังคุด” จมน้ำเสียชีวิตริมถนนบ้านคูเมือง-ท่าลาด

 

 

            เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ โดยคุณสุกัญญา รัตนสุวรรณ เจ้าหนา้ที่แผนกสังคมฯ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย มอบเงินค่าฌาปนกิจศพให้แก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัย พายุใต้ฝุ่น “มังคุด” จมน้ำเสียชีวิตริมถนนบ้านคูเมือง-ท่าลาด หมู่ 1 ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เสียชีวิตชื่อ ด.ญ. วาริสา ปิ่นกุล อายุ 13 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้มอบเงินสด จำนวน 15,000 บาท(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมีนางแฉล้ม ปิ่นกุล ย่าของผู้เสียชีวิตเป็นผู้รับมอบ โดยมีนายพายับ บ้านสระ ปลัดอำเภอพนมสารคาม พร้อมด้วยนายคณพศ วงษ์ไทย นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการเทศบาลตำบลท่าถ่าน และน.ส.ทิพย์สุดา ภูมิพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมมอบ ณ บริเวณบ้านผู้ประสบเหตุ

           และในวันเดียวกันนี้ เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 1 ครอบครัว 4 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) และสมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทย(กู้ภัยพนม) มอบเงินสด 2,000 บาท(สองพันบาท) โดยมีนายภูธร ศรีสมบูรณ์สกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งพระยา, พร้อมด้วยน.ส.พิพย์สุด ภูมิพาณิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายนิรุจน์ โสมงมา กรรมการชุดปฏิบัติการสมาคมพุทธอุปถัมภ์แห่งประเทศไทย พร้อมอาสาภู้ภัยพนมสารคาม ร่วมมอบ ณ บริเวณที่เกิดเหตุบ้านเลขที่ 422 หมู่ 5 ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้ประสบอัคคีภัย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All