มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และทุนประกอบอาชีพ แก่นางคนึงสุข เสือวงษ์ อายุ 37 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ

วันนี้(28 กันยายน 2561) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ให้โอกาสชีวิต" โดยนางสาวศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย นักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ค่าครองชีพ และทุนประกอบอาชีพ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แก่นางคนึงสุข เสือวงษ์ อายุ 37 ปี ผู้ยากไร้มีฐานะยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการประกอบอาชีพ ณ ห้องเช่าเลขที่ 88 ซ.บางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All