Pin It

   มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาช่างภาพสื่อมวลชน ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ. 2566
 
   วันนี้ (3 มีนาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พร้อมด้วยคุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ มอบเงินสนับสนุนเงินทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดาช่างภาพสื่อมวลชน ของสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมี คุณกรวิวัฒน์ โพธิ์กรพัฒน์ เหรัญญิก พร้อมด้วยคุณแสนไชย เค้าภูไทย กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนมอบ ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
  ด้วยสมาคมช่างภาพข่าวสื่อมวลชน (ประเทศไทย) เป็นสมาคมที่ก่อตั้งมายาวนาน 55 ปี ซึ่งมีสมาชิกประจำการหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์ รวมทั้งช่างภาพสถานีโทรทัศน์ทุกช่องเป็นสมาชิก โดยทุกต้นปีของการศึกษาใหม่่ สมาคมฯ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ช่างภาพนักข่าว พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า ชุดนักเรียน รองเท้า สำหรับปีนี้ สมาคมได้ตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ช่วยเหลือสนับสนุนเงินทนประกอบอาชีพใหม่สำหรับผู้ที่ประสบปัญญาว่างงานซึ่งถูกต้นสังกัดเลิกจ้าง เพื่อให้ไปประกอบอาชีพใหม่ มูลนิธิฯ จึงมอบเงินสนับสนุนการมอบทุนดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสุนนการศึกษาของบุตร-ธิดาช่างภาพนักข่าวของสมาคมฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All