Pin It

    วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณสำอางค์ สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร คุณศิริวรรณ โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ และคุณศิริพร โอภาสวงศ์ อาสาสมัครกิตติมศักดิ์ ร่วมกับมูลนิธิสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคี ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นำเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำมัน น้ำปลา แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลา
.
จุดที่ 1 บริเวณที่ว่าการอำเภอเภอนาหม่อม จำนวน 400 ชุด โดยมี คุณศุภวิทย์ สุวรรณรัตน์ ปลัดอำเภอนาหม่อม ร่วมเป็นประธานมอบ
.
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี คุณคุณอาหมัด เบ็ญอาหลี รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมเป็นประธานมอบฯ
.
จุดที่ 3 บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จำนวน 1,000 ชุด โดยมี ดร.สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ร่วมเป็นประธานมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All