Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจรักษาทันตกรรม ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการแจกแว่นสายตา ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงเรียนวัดสุคนธาวาส อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
 
   โดยมีผู้เข้ารับบริการ ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 46 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 26 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 273 ราย ตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 71 ราย แบ่งเป็น ถอนฟัน 20 ราย เคลือบฟลูออไรด์ 39 ราย และให้บริการแนะนำสุขภาพช่องปาก 12 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All