มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย บ้านโพธิ์ศรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

 

Pin It

              เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยโดยมีผู้ประสบอัคคีภัยจำนวน 18 ครอบครัว 40 คน มอบเงินสดพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภครายครอบครัว จำนวน 17 ชุด รายบุคคล จำนวน 1 ชุด รวมคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 97,400 บาท (เก้าหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

              และมูลนิธิไกรสิทธิ์การกุศล มอบเงินสดรวม 16,000 บาท(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน) โดยมีนางวาสนา บูรณกิตติโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทุ่งครุ พร้อมด้วยนายนิพนธ์ ม่วงภาษี ตัวแทนจากมูลนิธิไกรสิทธ์การกุศล ร่วมมอบ ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดทุ่งครุ กรุงเทพฯ

สถานที่เกิดเหตุ : ชุมชนหลังวัดทุ่งครุ ถนนประชาอุทิศ 84 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All