×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง รับมอบโล่สนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 34 ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ

Pin It

              เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณอรัณย์ โตทวด ผู็จัดการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ เป็นตัวแทนในการรับมอบโล่สนับสนุนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 34 โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการฯ ณ สโมสรทหารบก(ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพฯ โครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 34 เป็นโครงการที่นำเยาวชนที่นับถืออิสลามกับเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธเข้าค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนบธรรมเนี่ยมประเพณีและวัฒนธรรม มีเยาวชนที่นับถืือศาสนาอิลาม 200 คน เยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ 120 คน โดยจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 19 กันยายน - 28 ตุลาคมนี้ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ให้การสนับสนุนการกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

{gallery}Media/Other-Event/2018/08102018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week