Pin It

    วันนี้ (9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน ณ บ้านเลขที่ -- หมู่ที่ 4 ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ 14,500บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสีไพร วงศ์พรหมหัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการ แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดตาเพชร พร้อมด้วย คุณชัยวัฒน์ สังขีด อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง (กู้ภัยลำสนธิ 001) ร่วมในพิธีมอบ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All