แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่อาสาสมัครจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คนเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

 

Pin It

              เมื่อวันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตร "การช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน" ให้แก่อาสาสมัครจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน หลักสูตรที่ใชช้อบรมได้แก่ การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน, การดูแลผู้บาดเจ็บ(การห้ามเลือด, การดามกระดูก), การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน, การคลอดฉุกเฉินนอกโรงพยาบาล, การช่วยชีวิตเบื้องต้น(CPR) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวนทักษะ ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นในบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัคร และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยมีเจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม 1 CK Hall อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All