Pin It

    วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดยคุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย พร้อมด้วยคุณชุมพล บุญภักดี ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสาธารณภัย และคุณสำอาง สว่างแจ้ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกอาสาสมัคร นำเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าจังหวัดนครพนม โดยคุณสุเทพ อติวรรณกุล นายกสมาคมฯ นำน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบไปด้วย ข้าวสาร บะหมี่สำเร็จรูป น้ำมัน น้ำปลา และปลากระป๋อง จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อำเภอวังยาง โดยมี คุณมนตรี จารุธรรมรงค์ นายอำเภอวังยาง ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม
   และในเวลา 14.00 น. ลงพื้นที่จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร นำโดย คุณไพรัตน์ จิตนภา ประธานบริหารฯ แจกน้ำดื่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่อจังหวัดสกลนคร จำนวน 1,000 ชุด มูลค่า 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ณ (จุดที่ 1) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และ (จุดที่ 2) บริเวณอาคารอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอภูพาน จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ร่วมมอบฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All