แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (CPR) ให้แก่บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

Pin It

             เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาล (CPR) ให้แก่บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด(มหาชน) รุ่นที่ 7 และ รุ่นที่ 8 รุ่นละ 50 คน เพื่อให้พนักงานมีความรู้และมีทักษะการช่วยเหลือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้จริงกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมี เจ้าหน้าที่แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมฯ ณ โรงงานสมุทรปราการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All