Pin It

    วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการประชาชนตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผม ฯลฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณสุทธิ โภควรรณวิทย์ ประธานมูลนิธิสามชุก ร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
   โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 97 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 76 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 78 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 353 ราย รวมถึง ตรวจรักษาโรคทันตกรรม จำนวน 85 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 18 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 54 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 13 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 43 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All