Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสงเคราะห์ชุมชน แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยาให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยแพทย์หญิงปาริชาติ อาจิณกิจ แพทย์โรงพยาบาลปากช่องนานา และคุณสุนทร บึกขุนทด ผอ. นพ.สต.หนองกะทุ่ม ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนปากช่องพิทยาคม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา จำนวน 142 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 86 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 71 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 305 ราย ตรวจรักษาโรคทันตกรรม จำนวน 100 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 24 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 61 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 15 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 73 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All