Pin It

   วันนี้ ( 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 3 คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท และเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงิน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี นายสมพร จุ้ยจุ่น รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก พร้อมด้วยนางสาวสุวรรณา จันทรังสีวรกุล ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมในพิธีมอบ ณ สถานที่เกิดเหตุ หมู่ที่ 4 ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All