Pin It

   วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวาน ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมี คุณวันจักร จันโสว่าง หัวหน้าฝ่ายกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ และนายแพทย์ธนภัทร วงศ์ระพี แพทย์โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนบ้านหรองสองตอน ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 159 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 80 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 59 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 335 ราย บริการตรวจโรคทันตกรรม จำนวน 117 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 13 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 86 ราย แนะนำสุขภาพช่องปากจำนวน 18 ราย รวมถึงกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก จำนวน 122 ราย และแจกไม้เท้า จำนวน 17 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All