Pin It

    วันอังคารที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ คุณนิพนธ์ โชคภิรมย์วงศา กรรมการปฏิคม คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ และ คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่ ร่วมในพิธีส่งมอบศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง ประจำปี 2566 จำนวน 20 หลัง รวมเป็นมูลค่าในการดำเนินการทั้งสิ้น 4,494,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยมี คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีรับมอบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารสำนักการจราจรและขนส่ง ผู้อำนวยการเขตบางเขน และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีมอบ ณศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทาง บริเวณหน้าห้างบิ๊กซี สาขาสะพานใหม่ ถนนพหลโยธิน 50 เขตบางเขน กรุงเทพฯ
    คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า "โครงการสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร ให้ประชาชนที่รอใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ มีที่หลบแดด หลบฝน ซึ่งโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 และได้ขยายการดำเนินงานไปทั่วทุกภาคของประเทศ ส่วนศาลาที่พักผู้โดยสาร ในกรุงเทพมหานครนั้น ทางมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการสร้างเสร็จสิ้นไปแล้ว จำนวน 30 จุด
 
    บัดนี้ การดำเนินงานก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารได้แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจึงได้ดำเนินการมอบศาลาที่พักผู้โดยสารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามบันทึกข้อตกลงระหว่าง กรุงเทพมหานคร และ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง อีกจำนวน 20 จุด
 
    รวมดำเนินการสร้างไปแล้ว จำนวน 50 จุด ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 14 จุด เขตลาดกระบัง จำนวน 4 จุด เขตบางเขน จำนวน 3 จุด เขตดอนเมือง จำนวน 4 จุด เขตจตุจักร จำนวน 6 จุด เขตคลองสามวา จำนวน 2 จุด เขตห้วยขวาง จำนวน 1 จุด เขตหนองแขม จำนวน 1 จุด เขตสายไหม จำนวน 7 จุด เขตคันนายาว จำนวน 5 จุด เขตมีนบุรี จำนวน 1 จุด เขตหลักสี่ จำนวน 2 จุด
    รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 4,494,000 บาท (สี่ล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยทางมูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตจากสำนักจราจรให้ก่อสร้างตั้งแต่ วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2563 สิ้นสุดวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2564 ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้ก่อสร้างตามเงื่อนไขในบันทึกข้อตกลงทุกประการ และ ปฏิบัติตามกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด"

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All