แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมหลักสูตรประดาน้ำ - ค้นหาใต้น้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำ, การเตรียมความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติการ

Pin It

            เมื่อวันที่ 27-31 ตุลาคม 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ จัดอบรมหลักสูตรประดาน้ำ - ค้นหาใต้น้ำ ให้แก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิมิตรภาพสามัคคี (ท่งเซียเซี่ยงตึ๊ง) หาดใหญ่ จำนวน 20 คน แบ่งการอบรมออกเป็นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทบทวน/เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติการค้นหาใต้น้ำ, การเตรียมความพร้อมของร่างกายและอุปกรณ์ก่อนปฏิบัติการ ฯลฯ โดยมีคุณวรพจน์ จรัสเศรษฐศิริ ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบรรเทาสาธารณภัยฯ (กู้ภัย 72) พร้อมด้วย กู้ภัย 402, กู้ภัย 405, กู้ภัย 411, กู้ภัย 413 และกู้ภัย 414 เป็นวิทยากรในการจัดอบรมฯ ณ สระว่ายน้ำ สนามกีฬาพรุค้างคาว ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพและข้อมูลจากเฉพาะกิจใต้4-00 (กู้ภัย 413)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All