Pin It

   วันนี้ (6 กันยายน พ.ศ. 2566) เวลา 10.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดย เจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ร่วมกับ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ บ้านเลขที่ --/1 หมู่ 8 ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 5คน มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 5 คน เป็นเงิน 15,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค รายครอบครัว จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 17,500 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณนิภาพร โกมุทีกุล รักษาการหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และคุณสุพัชรกานต์ ยีผาสุข เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการ พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รวมมอบ
หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2566 เวลา 07.30 น.

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All