แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) ให้แก่อาสาสมัครเพื่อเป็นการฟื้นฟูและใช้ในการต่ออายุประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR)

Pin It

 

           เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโครงการฟื้นฟูวิชาการอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (Refreshed EMR) ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งที่ขึ้นทะเบียนเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์กับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) เพื่อเป็นการฟื้นฟูและใช้ในการต่ออายุประกาศนียบัตร อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ (EMR) โดยมีคุณประภัสสร รุจิรากรสกุล ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลหัวเฉียว ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารบริการใหม่ โรงพยาบาลหัวเฉียว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All