Pin It

  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น" ให้แก่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานช่วยเหลือปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น ณ ศาลาการเปรียญวัดบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All