Pin It

   วันนี้ (28 ตุลาคม 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก คุณจินดา บุญลาภทวีโชค กรรมการตรวจสอบ คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง ห่วงใย สุขภาพชุมชน” จัดกิจกรรมออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชน ฟรี อาทิ ตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมจ่ายยาโดยแพทย์ ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตรวจวัดสายตา แจกแว่นสายตา บริการทันตกรรม ตัดผม และ จัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็ก เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล และสนับสนุนให้ประชาชนใส่ใจในคุณภาพ โดยมี คุณขวัญเมือง บุญประสงค์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พร้อมด้วยคุณศิลปชัย พันธุ์สุริยานนท์ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาองค์กร คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว แขกผู้มีเกียรติ และประชาชน ร่วมในพิธี
.
และในส่วนของการบริการตัดผมฟรีในวันนี้ ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ได้นำทีมช่างทำผมจาก Chalachol Academy ร่วมให้บริการประชาชนฟรี ณ บริเวณลานสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ
.
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดจัดกิจกรรมออกหน่วยฯ ให้บริการอก่ประชาชนในทุกวันเสาร์ที่สามของเดือน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ บริเวณลานสำนักงาน มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ (รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All