Pin It

   วันนี้ (31 ตุลาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค (ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำปลา น้ำมัน ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำตาล ขนม) บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,000 ชุด คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 550,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดกำแพงเพชร โดยมี รายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ในพื้นที่อำเภอลานสัก จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมพาณิชย์อุทัยธานี นำโดย คุณปฏิภาณ วงศ์กาญจนา นายกสมาคมฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมี คุณสมคิด มาท้วม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระบำ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์วัดปางไม้ไผ่
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณพงศ์ธร จิวานุพนธุ์ นายกเทศมนตรีตำบลลานสัก เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลลานสัก
.
และ จุดที่ 3 ในพื้นที่อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ สมาคมศิษย์เจ้าพ่อจอมทอง นำโดย คุณวันชัย เตี๋ยอำนวัย นายกสมาคมฯ ทำพิธีมอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณวรรธน์ ฉายอภิรักษ์ นายอำเภอขาณุวรลักษบุรี เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณ ศาลาประชาคมเจ้าพ่อจอมทอง

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All