Pin It

  วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย ร่วมกับ เชียงใหม่สามัคคีการกุศล นำโดย คุณประสงค์ สุขขะนิวาสน์ ประธานมูลนิธิ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,200 ชุด คิดเป็นมูลค่า 660,000 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอสันทราย อำเภอแม่แตง และอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
  จุดที่ 1 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอสันทราย
  จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 มูลค่า 55,000 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณประพันธ์ ชัยอินตา นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา
  จุดที่ 3 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่แตง
   จุดที่ 4 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 300 ชุด มูลค่า 165,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยมี คุณประเสริฐศักดิ์ บุตรสา ปลัดอาวุโสอำเภอแม่ริม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
{galleryMedia/SocialWork/ColdSeason/2023/11/05112023{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All