Pin It

   วันนี้ (7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ในโครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 825,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ตำบลสำราญราษฎร์ ตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอศรีเตี้ย ตำบลหนองปลาสะวาย และตำบลเหล่ายาว จังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ นำโดย คุณ บุญรักษ์ ตันตยานุสรณ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 137,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี สิบเอกวิสูตร สุวรรณโกศล นายกเทศมนตรีตำบลสำราญราษฎร์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 137,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณจีรพร หวันแดง นายกเทศมนตรีตำบลหนองหอย เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณเทศบาลตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่
.
จุดที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ร่วมกับ มูลนิธิลำพูนสามัคคีการกุศล นำโดย คุณตรี ด่านไพบูลย์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 137,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ บริเวณหอประชุมเทศบาลอำเภอศรีเตี้ย
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด มูลค่า 137,500 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย
และ จุดที่ 5 มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 275,000 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ณ บริเวณหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ายาว จังหวัดลำพูน โดยมี คุณโยธิน ประสงค์ความดี ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All