×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในใครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561" มอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ (จุดที่ 1)

Pin It

               วันนี้(14 พ.ย. 61) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ในใครงการ "มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ประจำปี 2561" โดยคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รก.ผจก.ฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หน.แผนกสังคมฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกสังคมฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาว ร่วมกับสมาคมจีนต่างๆ หนังสือพิมพ์จีนรายวัน, มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมมอบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ (จุดที่ 1)

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2018/14112018_1{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week