Pin It

  วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ใน โครงการแจกผ้าห่มกันหนาว นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอเด่นชัย อำเภอลอง จังหวัดแพร่ และอำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิร่วมใจจังหวัดแพร่ นำโดย คุณสมหวัง พึ่งทรัพย์ชัยกุล ประธานมูลนิธิฯพร้อมคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค
จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณกิตติชัช บุตรศรี นายอำเภอลอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ สมาคมพ่อค้าน่าน -โรงเรียนซินจง, สมาคมฮงสุนน่าน, ศาลเจ้าปึงเถ่ากงน่าน นำโดยคุณวิทยา จงประสาธน์สุข ประธานสมาคมพ่อค้าน่าน -โรงเรียนซินจง พร้อมคุณอธิโรจน์ ศรีวรรณุสรณ์ ประธานสมาคมฮงสุนน่าน และคณะฯ มอบผ้าห่มพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณดลภาค เนตรใส นายอำเภอเมืองน่าน เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All