Pin It

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เจ้าภาพ) โดย รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ อธิการบดี เป็นประธานทอดถวาย ร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โรงพยาบาลหัวเฉียวและคลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว น้อมนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ยอดสุทธิ 1,305,351 บาท ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โดยมี คุณวันชิด ศิรสีห์ รองผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณทวีปวินท์ หนูบำรุง ผู้จัดการฝ่ายประจำสำนักผู้จัดการใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่บริหาร และอาสาสมัคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จังหวัดนครนายก ร่วมในพิธี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All