Pin It

    วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในพื้นที่ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ และ อ. ท่าลี่ จ.เลย โดยมี รายละเอียด ดังนี้
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิรวมน้ำใจหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสังวาลย์ เลิศสคราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กุดแห่ เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดแห่ จ.หนองบัวลําภู
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณบุญเรือง แก้วดวงศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก เป็นประธานในพิธี ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแก อ.นาวัง จ.หนองบัวลําภู
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างคงคาธรรมสถาน จ.หนองคาย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสมควร ใจซื่อ นายอำเภอสังคม เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนฟ้าประทาน ต.สังคม อ.สังคม จ.หนองคาย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All