Pin It

   วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณนิพนธ์ ลีละศิธร กรรมการ พร้อมด้วย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ และเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ทำพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1) และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4) ประกอบด้วย โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน โรงเรียนร่มเกล้ากาญจนบุรี (ในพระราชดำริ) โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคม โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย โรงเรียนบ้านห้วยเสือ อำเภอทองผาภูมิ และโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา อำเภอสังขละบุรี รวม 7 แห่ง จำนวน 60 ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) พร้อมนำผ้าห่มกันหนาวและขนม มอบให้แก่นักเรียนที่เข้ารับมอบทุนฯ โดยมี ผู้อำนวยการ ครู และผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมรับมอบ ณ หอประชุมโรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคม อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All