Pin It

    วันนี้ (8 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,200 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,348,600 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่่น ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิเผยแพร่คุณธรรมเชียงยืน นำโดย คุณจตุอร สุขรัตน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคุณสมใจ จิดาภาพ รองประธานมูลนิธิฯ และคณะฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณนันทนา สาคุณ ปลัดอาวุโส อำเภอเชียงยืน เป็นประธานในพิธี ณ มูลนิธิเผยแผ่คุณธรรมเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
.
จุดที่ 2 ร่วมกับ มูลนิธิจิตกุศลขอนแก่น นำโดย คุณจือ ตั้งฤดี ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณศิวกร มิตรราช ปลัดอาวุโส อำเภอบึงเนียม เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลบึงเนียม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
.
จุดที่ 3 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณวัฒนา ช่างเหลา เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ณ เทศบาลตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณสมคิด ชำนิกูล ปลัดอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี ณ วัดชัยมงคล บ้านยางคำน้อย ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
.
และ จุดที่ 5 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด มูลค่า 122,600 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสมคิด ชำนิกูล ปลัดอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี ณ วัดป่าชำผักหนาม ตำบลนาหนองนุ่ม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All