Pin It

   วันนี้ (11 ธันวาคม พ.ศ. 2566) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน นำโดย คุณเจตน์สฤษฎิ์ กีรติมาศรองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณวรชัย เพียรแก้ว ปลัดอาวุโสโนนสุวรรณ ผู้แทนนายอำเภอ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ ตำบลทุ่งจันหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชลกร เงินกิ่ง ปลัดอาวุโส อำเภอปะคำ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิสุรินทร์สามัคคีกุศลสถานสงเคราะห์ จังหวัดสุรินทร์ นำโดย คุณวิญญู วิริยะวิญญู รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณรณภพ บุตรสยาตรัส ปลัดอาวุโส อำเภอท่าตูม เป็นประธานในพิธี ณ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระโพ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
.
จุดที่ 4 ร่วมกับ มูลนิธิไต่ฮงกง จังหวัดสุรินทร์ นำโดย คุณไกรเทพ เรืองผลวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณชาญชัย พัชรสรางกูล นายอำเภอโนนนารายณ์ เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโนนนารายณ์ ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All