Pin It

   วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 1,500 ชุด คิดเป็นมูลค่า 919,500 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิศรีสะเกษสงเคราะห์ และ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี สิบเอกสุวรรณ สัทฤทธิ์ ปลัดอำเภอขุขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ วัดบ้านลำภู(รัมพนีวาส) ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณศิริมงคล วงศ์วรรณา ปลัดอาวุโสอำเภอปรางกู่ เป็นประธานในพิธี ณ วัดดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน จังหวัดอุบลราชธานี นำโดย คุณเทียมชัย ประกิตชัยวัฒนา ประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมี คุณอานนท์ ชัยสัมแดง ปลัดอำเภอสิรินธร เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาประชาคมบ้านประชาสมบูรณ์ ตำบลนิคม อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All