Pin It

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมฯ และแผนกสาธารณภัย มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำปลา น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ขนม บรรจุลงในถุงผ้ามูลนิธิฯ จำนวน 2,000 ชุด คิดเป็นมูลค่า 1,226,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดสกลนคร ดังนี้
.
จุดที่ 1 ร่วมกับ มูลนิธิสว่างศรีวิไลธรรมสถาน จังหวัดบึงกาฬ นำโดย คุณลัดดาวรรณ น้ำดอกไม้ รองประธานมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณทวี ชิณรงค์ นายอำเภอปากคาด เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพญานาค ตำบล/อำเภอปากคาด
.
จุดที่ 2 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณพันจ่าเอก โสภณ สิทธิจันทร์ นายอำเภอโซ่พิสัย เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย
.
จุดที่ 3 ร่วมกับ เมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร นำโดย คุณไพรัตน์ จิตนภากาญจน์ ประธานเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนคร พร้อมคณะกรรมการฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ณ เทศบาลตำบลบ้านม่วง ตำบล/อำเภอบ้านม่วง
.
จุดที่ 4 มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 500 ชุด มูลค่า 306,500 บาท (สามแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุรชัย ศักดิ์สัมฤทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ ตำบล/อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
.
เสร็จสิ้นภารกิจมอบผ้าห่มกันหนาวฯ ในพื้นที่ภาคอีสาน สายที่ 2 มูลนิธิฯ ขอขอบคุณผู้แทนจากมูลนิธิ/สมาคม และหน่วยงานราชการประจำจังหวัดต่างๆ ที่ให้เกียรติร่วมปฏิบัติภารกิจดังกล่าว

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All