Pin It

    วันนี้ (19 ธันวาคม พ.ศ. 2566) เวลา 11.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่มูลนิธิฯ พร้อมด้วย คุณรัชพร ประสงค์ทรัพย์ หัวหน้าแผนกสาธารณภัย มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่กองทัพภาคที่ 1 สวนมิสกวัน (กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชในภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ 25 จังหวัด ในเขตภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร จำนวน 300 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ประกอบด้วย ข้าวสารตรามูลนิธิฯ 5 กก. จำนวน 300 ถุง คิดเป็นมูลค่า 15,000 บาท ปลากระป๋อง จำนวน 300 แพ็ค คิดเป็นมูลค่า 41,130 บาท ผ้าห่มตรามูลนิธิฯ จำนวน 300 ผืน คิดเป็นมูลค่า 27,300 บาท รวมทั้ง 3 รายการ คิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น 83,430 บาท (แปดหมื่นสามพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยมี พันเอก ไตรรงค์ เนาวฤทธิ์ รองผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 1 และ พันเอกหญิง วิภาวรรณ ศิริปัญจนะ หัวหน้าศูนย์รับ-ส่ง ผู้ป่วยและผู้ยากไร้ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1 เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All