Pin It

   วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังขอน อำเภอตาลกลอย จังหวัดเพชรบูรณ์
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวน 624 แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 156 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 58 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 56 ราย แจกแว่นสายตา จำนวน 206 ราย และตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 94 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 81 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 4 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 43 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 11 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All