Pin It

   วันนี้ (5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนก หน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ ร่วมกับ แพทย์โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น โดยมี แพทย์หญิงอริยาภรณ์ แก้วเวียงเดช และ แพทย์หญิงกุลรัตน์ ปรียา ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น บริการตัดผมชา-หญิง ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ วัดสายราษฎร์บำรุง ตำบลดอนช้าง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 666 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 117 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 23 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 55 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 331 ราย และบริการตรวจด้านทันตกรรม จำนวน 82 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 7 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 68 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 7 ราย กิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 52 ราย แจกไม้เท้า จำนวน 6 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All