Pin It

  วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 10.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบสิ่งของแก่ผู้สูงวัยภายในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบางละมุง จังหวัดชลบุรี
และในเวลาเดียวกันนี้ คุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้แก่ผู้สูงวัยในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุปทุมธานี สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
การมอบเงินอั่งเปา และสิ่งของ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้สูงวัย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "ป่อเต็กตึ๊งจัดเลี้ยงอาหารคนชรา" เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิสามัคคีการกุศลสงเคราะห์ (เฮี่ยงซิ้งเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมวัฒนธรรม (สี่กั๊กเซี่ยงตึ๊ง) มูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ (เต่าเต็กเซี่ยงตึ๊ง) และ มูลนิธิศรัทธาสงเคราะห์(ช่งเต็กเซี่ยงตึ๊ง) รวม 4 แห่ง เพื่อเป็นการเยี่ยมเยียนและ เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้สูงวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการต่อเนื่องมา 57 ปี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All