Pin It

   วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567) เวลา 08.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำทีม เจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิขาเทียมฯ มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 270 ผืน พร้อมค่าพาหนะ คนละ 500 บาทให้แก่ผู้พิการ ช่าง และอาสาสมัคร ที่เข้าร่วมโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 166 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 159,570 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
.
โดยมี คุณอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ และคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมในพิธี ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All