×

แจ้งให้ทราบ

Simple Image Gallery Pro Notice: It looks like PHP's 'GD Image Library' is not installed/enabled on your system. Please ask your hosting company to enable/install it.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับมูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง มอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ผู้ขาดแคลน ในพื้นที่ จ.ลำปาง

Pin It

       วันนี้(28พ.ย.61)มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยแผนกสังคมสงเคราะห์ ร่วมกับ มูลนิธิลำปางสงเคราะห์ จ.ลำปาง ในโครงการ"แจกผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาว ในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี2561"  นำโดยคุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผจก.มูลนิธิฯ และ คุณศิริพร กระจ่างหล้า  ผช.หน.ผ.สังคมฯ ร่วมทำพิธีมอบผ้าห่มกันหนาว พร้อมเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด ใน 2 อำเภอ  อ.เมืองปาน และ อ.แจ้ห่ม ได้มีผู้ประสบภัยมารับการสงเคราะห์ คิดเป็นมูลค่าในการแจกจ่ายครั้งนี้ 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)

    โดยมี ฯพณฯไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการฯและหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องส่วนต่างๆ ร่วมในพิธีครั้งนี้.

{gallery}Media/SocialWork/ColdSeason/2018/28112018{/gallery}

Follow Us

Most Read

  • All

  • Month

  • Week