Pin It

   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ โดยเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดลพบุรี จำนวน 6 ครอบครัว รวม 20 คน รวมเป็นเงินสงเคราะห์ทั้งสิ้น 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)โดยมีรายละเอียดดังนี้
เวลา 09.30 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ​ บ้านเลขที่ -- หมู่ 2 ตำบลดอนดึง อำเภอบ้านหมี่ มีผู้ประสบภัย จำนวน 1 ครอบครัว รวม 4 คน มูลนิธิฯ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,500 บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณอนุสรณ์ อัศวสงคราม รองนายกเทศมนตรี เมืองลพบุรี และคุณพรชัย ทองพุ่ม อาสากู้ภัยบ้านกุ่ม 001 ร่วมในพิธีมอบฯ
(หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566 เวลา 12.30 น.)
จากนั้นเวลา 11.30 น. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ณ​ บ้านเลขที่ 28, 70, 77, 78, 80 ซอยวัดเชิงท่า ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จำนวน 5 ครอบครัว รวม 16 คน มูลนิธิฯ​ มอบเงินสด คนละ 3,000 บาท จำนวน 16 คน เป็นเงิน 48,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภครายครอบครัว จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 12,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,500 บาท (หกหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณตุ๋ย จันทเกศ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึง และคุณณัฐ บุญภักดี อาสากู้ภัยลพบุรี 001 ร่วมในพิธีมอบฯ
(หมายเหตุ - เกิดเหตุเมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 12.15 น.)

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All