Pin It

  วันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายปฎิบัติการ โดย เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย น.เขต แผนกบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัครกู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เข้าร่วมฝึกการ Cobra Gold 2024 สาธิตการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR-Demo) ซึ่งได้ส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง ทีมบัญชาการเหตุการณ์ ทีมสื่อสาร ทีมดับเพลิง ทีมตอบโต้สารเคมี กรณีมีเคสสารเคมีรั่วไหล ทีมกู้ภัยทางน้ำ และทีมการแพทย์ เข้าร่วมการฝึกฯ ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
.
โดยในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. พลเอก โดมศักดิ์ คำใสแสง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และพลเรือตรี คริสโตเฟอร์ ดี. สโตน ผู้บัญชาการกองกำลังโจมตีภาคพื้นดินที่ 7 หน่วยเฉพาะกิจที่ 76 กองกำลังสะเทินน้ำสะเทินบก กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ตรวจเยี่ยมการสาธิตการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
.
การสาธิตการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกคอบร้าโกลด์ 2024 ประกอบด้วย การฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ (HADR-TTX) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจบทบาททางทหารในการรับมือกับการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ความท้าทายในการดำเนินงาน และความตระหนักถึงกลไกการตอบสนองในระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ โดยใช้สถานการณ์แผ่นดินไหวในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20 ถึง 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และการสาธิต การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาสาธารณภัย (HADR-Demo) ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นการสาธิตแนวทางในการปฏิบัติเป็นสถานี ได้แก่ สถานีศูนย์ประสานงานนานาชาติ สถานีการค้นหาและกู้ภัย สถานีการกู้ภัยทางน้ำ สถานีอัคคีภัย สถานีวัตถุอันตราย สถานีการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกจาก 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น มาเลเซีย สิงคโปร์ อินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม 762 คน
.
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและผลิตครูในการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึก การปฏิบัติงานมุ่งเน้นถึงความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งในกองทัพไทย ภาคส่วนต่าง ๆ และในระดับนานาชาติ โดยดำเนินการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิต ให้กับกำลังพลของกองทัพไทย ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งไปสู่การยกระดับไปสู่ระดับนานาชาติและอาเซียนต่อไป
.
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : กองบัญชาการกองทัพไทย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All