Pin It

   วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ หมู่บ้านเอื้ออาทรขจรวิทย์ 1 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
.
โดยมีผู้เข้ารับบริการจำนวน 941 ราย แบ่งเป็น ตรวจรักษาโรคทั่วไป-จ่ายยา จำนวน 172 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 96 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 86 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 415 ราย และตรวจทันตกรรม จำนวน 109 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 13 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 66 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 30 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 63 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All