Pin It

    วันนี้ (5 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณดวงชุตา ติยะพจนพรกุล ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยคุณศุภรัตน์ สมบัติเจริญไทย หัวหน้าแผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะและขนมจันอับ จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 มอบให้แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ในสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราในพื้นที่จังหวัดนครปฐม และจังหวัดปทุมธานี จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน บ้านสิรินธร, บ้านกาญจนาภิเษก, บ้านมุทิตา, ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิง บ้านปราณี จังหวัดนครปฐม มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์คนชราหญิงติวานนท์, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต, สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช, สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร, สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี, สถานสงเคราะห์ไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All