Pin It

  วันนี้ (6 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำโดย คุณศิริพร กระจ่างหล้า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แผนกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพ นำขนมเปี๊ยะและขนมจันอับ จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีี พ.ศ. 2567 มอบให้แก่เด็ก เยาวชน คนชรา ในสถานสงเคราะห์เด็กและคนชราในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้แก่ สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (ภูมิเวท) สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี, บ้านเฟื่องฟ้า และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
วันที่ 5-6 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ นำขนมเปี๊ยะและขนมจันอับที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาในช่วงงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 รวม 84,960 ห่อ มอบให้แก่เยาวชน เด็ก และคนชรา ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ รวมกว่า 18 แห่ง และมอบให้แก่ผู้ประสบปัญหารายเดือนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All