Pin It

   วันนี้ (7 มีนาคม พ.ศ. 2567) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดย คุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครหน่วยแพทย์ฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตากออก จังหวัดตาก ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จ่ายยา ตรวจทันตกรรม ฯลฯ ให้แก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
.
โดยมี ผู้เข้ารับบริการ จำนวน 929 ราย แบ่งเป็น รับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 154 ราย ตรวจคัดกรองเบาหวานเบื้องต้น จำนวน 49 ราย บริการตัดผมชาย-หญิง จำนวน 52 ราย บริการแจกแว่นสายตา จำนวน 458 ราย และเข้ารับบริการตรวจรักษาทันตกรรม จำนวน 136 ราย ประกอบด้วย ถอนฟัน จำนวน 9 ราย เคลือบฟลูออไรด์ จำนวน 109 ราย แนะนำสุขภาพช่องปาก จำนวน 18 ราย และกิจกรรมนันทนาการเด็ก จำนวน 78 ราย พร้อมแจกไม้เท้า จำนวน 2 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All