Pin It

   วันที่ 14-15 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตรฟื้นฟูการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัคร กู้ภัย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการมีความปลอดภัยสูงสุด ลดการเกิดอุบัติเหตุขณะออกปฏิบัติการ และเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติการขับขี่ การป้องกันอุบัติเหตุ และแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพื่อให้มีเจตคติและจิตสำนึกที่ดีในการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ โรงเรียนไอดี ไดร์ฟเวอร์ สาขาลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All