Pin It

   วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณณัฐวัตร ก้อนทอง รักษาการผู้จัดการฝ่ายบุคคลและฝึกอบรม พร้อมด้วย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารมูลนิธิฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กู้ชีพ กู้ภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวน 70 ท่าน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ฝ่ายสื่อสารองค์กร แผนกสื่อสารองค์กร (ไทย)(จีน) นำคณะฯ เข้าชมหอประวัติมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของมูลนิธิฯ ตั้งแต่ก่อนเริ่มก่อตั้งมาจนถึงการดำเนินงานช่วยเหลือสังคมในปัจจุบัน และชมการสาธิตอุปกรณ์การช่วยเหลือกู้ชีพ กู้ภัย งานนิติเวช (บันทึกพิมพ์มือผู้เสียชีวิต) และการจำลองสถานการณ์การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนพื้นที่สูง (Rope Rescue) โดย ฝ่ายปฏิบัติการ แผนกบรรเทาสาธารณภัย เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All