Pin It

    วันนี้ (20 มีนาคม พ.ศ. 2567) เวลา 09.00 น. -16.00 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง แผนกฝึกอบรม นำโดย คุณถาวร พาเชื้อ หัวหน้าแผนกฝึกอบรม จัดอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ" รุ่นที่ 1 ประจำปี 2567 ให้แก่อาสาสมัคร และประชาชนทั่วไป จำนวน 53 คน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะความรู้ในการเข้าช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน การประเมินความปลอดภัยของตนเองและผู้เจ็บป่วย รวมถึงให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษาะในการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น โดยแบ่งการอบรมออกเป็น ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ พร้อมสอบประเมินวัดผลการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยมี เจ้าหน้าที่กู้ชีพ แผนกบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรม ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All