Pin It

    วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ฝ่ายสังคมสงเคราะห์ แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน นำโดยคุณเนาวรัตน์ วรรณศิริ หัวหน้าแผนกหน่วยแพทย์ฯ นำทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์ฯ ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และบริการแจกแว่นสายตายาวให้เแก่ประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ ศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลาม ทับช้างนาลุ่ม เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ
โดยมีผู้เข้ารับบริการ จำนวนทั้งสิ้น 74 ราย ประกอบด้วย ตรวจรักษาโรคทั่วไป จำนวน 42 ราย และ แจกแว่นสายตายาว จำนวน 32 ราย

Follow Us

Most Read

  • Week

  • Month

  • All